Skip to main content
ThruLyrics

follow us

Hoolahoop - Jaga jari lyrics

Jaga jari lyrics

Ya Asyiqol Musthofa Absyir Binailil Muna
Qoq Roqoka susshofa as Shofa, as shofaa
Watoba Wafdul Hana Qod Roqoka susshofa
Watoba Wafdul Hana

Nuurul Jamaali Badaa Min Wajhi Syamsil Hudaa 2X
min Wajhi Syamsil Huda man fadluhu 'ammanaa 'ammanaa

yaa 'asyiqol musthofa musthofa, musthofaa
Watoba Wafdul Hana Qod Roqoka susshofa
Watoba Wafdul Hana

Ya Asyiqol Musthofa Absyir Binailil Muna
Qoq Roqoka susshofa as Shofa, as shofaa
Watoba Wafdul Hana Qod Roqoka susshofa
Watoba Wafdul Hana

Thoohalladzii billiqoo qod faazalammartaqoo x2
qod faazalammartaqoo
waafi dzurool irtiqoo min robbihi qod danaa qod danaa
qod danaa

Watoba Wafdul Hana Qod Roqoka susshofa
Watoba Wafdul Hana

Ya Asyiqol Musthofa Absyir Binailil Muna
Qoq Roqoka susshofa as Shofa, as shofaa
Watoba Wafdul Hana Qod Roqoka susshofa
Watoba Wafdul Han.

You Might Also Like:

Comment Policy: Please type your coment same as song lyrics you like on this page. Coments contains links will be hide and not to aprove.
Open Coment