Skip to main content
ThruLyrics

follow us

Imago - Sundo lyrics

Sundo lyrics

Kay tagal kong sinusuyod
ang buong mundo
Para hanapin,
para hanapin ka
Nilibot ang distrito
ng iyong lumbay
Pupulutin, pupulutin ka

Sinusundo kita,
Sinusundo
 
Asahan mong mula ngayon
pag ibig ko’y sayo
Asahan mong mula ngayon
pag-ibig ko’y sayo
 
Sa akin mo isabit
ang pangarap mo
Di kukulangin
ang ibibigay
Isuko ang kaba
Tuluyan kang bumitaw
Ika’y manalig
Manalig ka
 
Sinusundo kita,
Sinusundo

Asahan mong mula ngayon
pag ibig ko’y sayo
Asahan mong mula ngayon
pag ibig ko’y sayo
 
Sa akin mo isabit
ang pangarap mo
Di kukulangin
ang ibibigay
Isuko ang kaba
Tuluyan kang bumitaw
Ika’y manalig
Manalig ka
 
Handa na sa liwanag mo
Sinuyod ang buong mundo
Maghihintay sayo’ng sundo
 
Asahan mo
Asahan mo
 
Asahan mong mula ngayon pag-ibig ko'y sa'yo
Asahan mo, ooh.

You Might Also Like:

Comment Policy: Please type your coment same as song lyrics you like on this page. Coments contains links will be hide and not to aprove.
Open Coment